O mnie

Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (nr 642). Specjalizuję się w psychoterapii osób cierpiących z powodu lęku, napadów paniki, fobii, smutku, natręctw, nadmiernych wymagań wobec siebie, bezsenności i będących w kryzysie emocjonalnym.

W ramach swojej praktyki prowadzę terapię indywidualną dla młodzieży i osób dorosłych.
Przyjmuję w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej OD NOWA

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

To, czym jesteśmy dzisiaj, jest owocem naszych wczorajszych myśli, a myśli, których dzisiaj doświadczamy, budują nasze jutro. Życie jest wytworem naszego umysłu.

Budda

Terapia

Poznawczo-Behawioralna

Terapia

Pierwsze kilka spotkań to wizyty konsultacyjne, które pozwalają podjąć decyzję o rozpoczęciu psychoterapii. Proces terapeutyczny zaczyna się od zebrania wywiadu, który pomoże w określeniu problemu i celu leczenia. Na kolejnych spotkaniach pracuje się nad zidentyfikowanym problemem i jego objawami.

W pracy terapeutycznej wykorzystuję metody terapii poznawczo behawioralnej (cognitive–behavioral therapy – CBT) i w jej ramach także metody tzw. trzeciej fali: dialektyczną terapię behawioralną (DBT), terapię akceptacji i zaangażowania (ACT) i Terapię Schematów (ST).

Psychoterapia poznawczo-behawioralna

Jest to terapia oparta o współczesne teorie dotyczące funkcjonowania psychicznego człowieka. Skuteczność stosowanych w jej ramach metod została zweryfikowana naukowo. Pacjent i terapeuta wspólnie pracują nad zrozumieniem i zidentyfikowaniem problemu. Istotnym wzorcem, na którym skupia się terapia jest wpływ myśli, emocji i zachowania na codzienne funkcjonowanie pacjenta. Relacja pomiędzy pacjentem a psychoterapeutą opiera się na zasadzie współpracy. Nieodłącznym elementem terapii jest aktywny udział pacjenta (praca poza sesjami), który umożliwia osiągnięcie pożądanych rezultatów.

Doświadczenie

 • Wykształcenie

 • Psychologia, specjalność kliniczna

  Szkoła Wyższa Psychologii Społeczniej w Warszawie, oddział we Wrocławiu

 • Czteroletnie certyfikowane szkolenie Podyplomowe z Terapii Poznawczo-Behawioralnej

  Uniwersytet SWPS, pod kierownictwem dr Ewy Pragłowskiej i dr Agnieszki Popiel

 • Certyfikat nr 642 psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego PTTPB
  Certyfikat EABCT nr 88
  Certyfikat nr 642 psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego PTTPB
 • Doświadczenie zawodowe

 • Doświadczenie z zakresu diagnostyki psychologicznej, poradnictwa i psychoterapii zdobywałam m.in. podczas pracy, staży i praktyk w Centrach Badań Medyczno-Psychologicznych, w Oddziałach Dziennych i Zamkniętych Psychiatrycznych w Szpitalnej Opiece Zdrowotnej, ośrodkach terapeutycznych, a także w fundacji wspierającej onkologicznie chorych pacjentów i ich rodziny.

 • Posiadam doświadczenie w pracy z osobami cierpiącymi z powodu:

  • zaburzeń lękowych (m.in: lęk paniczny, lęk społeczny, lęk uogólniony, lęk o zdrowie, agorafobia, fobie proste, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, natręctwa)
  • depresji, smutku, obniżonego nastroju i choroby afektywnej dwubiegunowej
  • trudności adaptacyjnych (silny stres)
  • bezsenności
  • kryzysu psychicznego
  • trudności życiowych i strat
  • nieśmiałości
  • niskiej samooceny
  • trudności w relacjach
  • nadmiernych wymagań wobec siebie
 • Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach naukowych i kursach dotyczących psychoterapii.

  Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

  • „Zamartwianie się i jak sobie z nim poradzić.”
  • „PTSD-Zespół stresu pourazowego.”
  • „Terapia schematów osobowości narcystycznej.”
  • „Jak prowadzić trening umiejętności DBT?”
  • „Pacjenci z natręctwami w gabinecie psychoterapeuty.”
  • warsztaty "Wystarczająco dobrze naprawdę wystarczy - transdiagnostyczne podejście do terapii perfekcjonizmu", "Just do it! Dealing with procrastination", "Process-based CBT, czyli jak ewoluowały interwencje emocjonalne, poznawcze i behawioralne pod wpływem rozwoju badań nad kluczowymi procesami psychologicznej elastyczności" w ramach Międzynarodowej Konferencji PTTPB „Terapia Poznawczo-Behawioralna. Psychoterapia nie tylko Indywidualna."
  • „Konceptualizacja poznawczo behawioralna z uwzględnieniem objawów somatycznych.”
  • „Rysunki i metafory w psychoedukacji w terapii schematów.”
  • „Praca z Trybami i Schematami."
  • „Techniki wyobrażeniowe w terapii schematów.”
  • „Psychoterapia poznawczo-behawioralna w pracy z perfekcjonizmem”
  • „Metodologia pracy z pacjentami z osobowością anankastyczną w paradygmacie poznawczo behawioralnym."
  • „Terapia schematów- praca z osobami z zaburzeniami osobowości z wiązki B i C”
  • „Terapia schematów emocjonalnych.”
  • warsztaty "Psychoterapia poznawczo-behawioralna w pracy z perfekcjonizmem" w ramach "Międzynarodowa Konferencja Naukowa Terapia Poznawczo-Behawioralna w Polsce i na Świecie."
  • „Zachowania autoagresywne i postawy suicydalne u dzieci i młodzieży.”
  • „Poznawczo-behawioralna terapia zaburzeń osobowości Borderline według A.Freeman”
  • „Neuropsychologiczna diagnoza procesów otępiennych”
  • „Wprowadzenie do DBT- Dialektycznej Terapii Behawioralnej.”
  • „Terapia oparta na uważności w leczeniu depresji. MBCT terapia poznawcza oparta na uważności”
  • warsztaty : „Wprowadzenie do terapii schematu”, „Eksperyment behawioralny, dialog motywujący i uważność w terapii zaburzeń lękowych i depresyjnych”, „Przedłużona ekspozycja w leczeniu PTSD u dzieci, młodzieży i dorosłych" w ramach Konferencji „Wielość w jedności. Terapia poznawczo-behawioralna – stan obecny i perspektywy rozwoju"
  • „Techniki CBT wykorzystywane w leczeniu depresji.”
  • „Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń snu.”
  • „Profilaktyka uzależnień.”
  • Trening redukcji stresu „Prozdrowotny program wzmacniający odporność na stres i kryzysy MBSR- Mindfulness.”
  • „Techniki i narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.”
  • „Grupy wsparcia, edukacyjne, terapeutyczne – organizowanie i prowadzenie.”
  • Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
  • „Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami zachowania - metody socjalizacji osób małoletnich z różnym stopniem demoralizacji, jako następstwem nieleczonych zaburzeń zachowania
  • Studium Psychologii Sądowej

Czytelnia

Ataki paniki

Ataki paniki

Ataki paniki. Czym są i jak sobie z nimi radzić?
Czytaj dalej

atak lęku, napad lęku, napad paniki
Tryby schematów

Tryby schematów

Zmieniające się z chwili na chwilę stany emocjonalne i reakcje radzenia sobie.
Czytaj dalej

terapia schematów, tryby
Prokrastynacja - ciągłe odkładanie na jutro

Prokrastynacja - ciągłe odkładanie na jutro

Czy dotyczy mnie ta trudność?
Czytaj dalej

prokrastynacja, perfekcjonizm, cbt
Stres - radzenie sobie ze stresem

Stres - radzenie sobie ze stresem

Jakie działania warto podejmować, aby lepiej radzić sobie nadmiernym stresem
Czytaj dalej

stres
Wczesne nieadaptacyjne schematy

Wczesne nieadaptacyjne schematy

Wczesne nieadaptacyjne schematy, czym są, z czego wynikają i jak je identyfikować?
Czytaj dalej

terapia schematu, cbt
Terapia schematu

Terapia schematu

Terapia Schematu - czym jest, kluczowe założenia i na czym polega praca oparta o tą metodę?
Czytaj dalej

terapia schematu, trzecia fala, cbt
Potrzeby emocjonalne

Potrzeby emocjonalne

Uniwersalne potrzeby emocjonalne człowieka. Czym są i jak je identyfikować?
Czytaj dalej

terapia schematu, cbt
Pierwsza wizyta

Pierwsza wizyta

Jak wygląda pierwsza wizyta u psychoterapeuty poznawczo behawioralnego? Czego możemy się spodziewać i czy konieczne jest przygotowanie do niej?
Czytaj dalej

CBT, psycholog, psychoterapia
Pułapki myślenia

Pułapki myślenia

Zniekształcenia poznawcze: czym są i jak sobie z nimi radzić?
Czytaj dalej

błędy poznawcze, zniekształcenia poznawcze
Ruminacje

Ruminacje

Czasem zdarza się, że nadmierne rozpamiętywanie swoich problemów staje się nawykiem.
Czytaj dalej

ruminacje
Zasady higieny snu

Zasady higieny snu

W celu ułatwienia zasypiania oraz poprawy jakości snu opracowanych zostało kilka zasad, które mogą zmniejszać ryzyko powstawania bezsenności.
Czytaj dalej

sen, zasady higieny snu
Lęk o zdrowie

Lęk o zdrowie

Bywa, że martwienie się o swoje zdrowie jest przesadne i nie pozwala nam skoncentrować się na niczym innym.
Czytaj dalej

lęk, hipochondria
Martwię się, że się tyle martwię

Martwię się, że się tyle martwię

A co się stanie jeśli? To podstawowe pytanie, które zadają sobie osoby z zaburzeniem lękowym uogólnionym.
Czytaj dalej

lęk
Asertywność

Asertywność

Czy chodzi tylko o to, żebyśmy mówili „nie”?
Czytaj dalej

asertywność
Perfekcjonizm

Perfekcjonizm

Kiedy dążenie do perfekcji staje się dla nas problemem.
Czytaj dalej

prokrastynacja, perfekcjonizm
Agorafobia - gdy lęk utrudnia wyjście z domu

Agorafobia - gdy lęk utrudnia wyjście z domu

Główną cechą agorafobii jest silny strach i unikanie miejsc publicznych i środków transportu.
Czytaj dalej

lęk, fobia
Czym jest lęk?

Czym jest lęk?

Każdy z nas doskonale zna dyskomfort, który towarzyszy nam gdy doświadczamy lęku. Warto zastanowić się czym on jest.
Czytaj dalej

lęk
Huśtawka emocji, <br>czyli choroba dwubiegunowa

Huśtawka emocji,
czyli choroba dwubiegunowa

Kiedy wpada się w długie cykle nastrojowych górek i dołków, które kompletnie paraliżują życie warto zastanowić się czy nie jest to czas na poszukanie pomocy medycznej.
Czytaj dalej

emocje
Po co te emocje?

Po co te emocje?

Emocje mają duże znaczenie w naszym codziennym funkcjonowaniu. Przyjrzyjmy się jaką rolę odgrywają w naszym życiu.
Czytaj dalej

emocje
Kroki leczenia depresji

Kroki leczenia depresji

Depresja jest chorobą, która może przydarzyć się każdemu z nas. Mówimy o niej wtedy, gdy stan przygnębienia i obniżonego nastroju trwa powyżej dwóch tygodni
Czytaj dalej

Depresja
Myśli automatyczne

Myśli automatyczne

W celu identyfikacji myśli automatycznych warto odpowiedzieć na pomocnicze pytania.
Czytaj dalej

Myśli automatyczne
Czym są myśli automatyczne?

Czym są myśli automatyczne?

W procesie terapii istotną rolę odgrywa określenie sposobu reagowania danej osoby. W tym celu identyfikuje się myśli automatyczne, które są spontaniczną reakcją na określone sytuacje.
Czytaj dalej

Myśli automatyczne
Zapis myślowy CBT

Zapis myślowy CBT

Uzupełnianie tabelki zapisu myślowego ma ułatwić nam rozpoznawanie związków myśli automatycznych z emocjami i sytuacjami.
Czytaj dalej

Materiały
Dziennik aktywności CBT

Dziennik aktywności CBT

Dziennik aktywności jest formularzem, w którym zapisujemy podejmowane przez nas działania.
Czytaj dalej

Materiały
Model ABC

Model ABC

"Terapia poznawcza jest oparta na założeniu, że sposób, w jaki jednostki interpretują swoje przeżycia, ma istotny wpływ na ich emocje i działania - ściślej na całe psychologiczne funkcjonowanie" (Beck, Newman, (2005) Cognitive Therapy)
Czytaj dalej

CBT
Czym jest terapia CBT?

Czym jest terapia CBT?

Terapia poznawczo-behawioralna jest formą psychoterapii, której skuteczność potwierdzona jest licznymi badaniami naukowymi.
Czytaj dalej

CBT
Fobia społeczna

Fobia społeczna

Często trudno nam rozróżnić czy to, co przeżywamy jest nieśmiałością, która przeminie z wiekiem, czy może problemem bardziej złożonym, który warto skonsultować ze specjalistą.
Czytaj dalej

Fobia społeczna
Natręctwa i uporczywe myśli

Natręctwa i uporczywe myśli

Natręctwa i uporczywe myśli - czym są zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i jak je leczyć
Czytaj dalej

OCD
Mini przewodnik po bezsenności

Mini przewodnik po bezsenności

Często zdarza się, że gdy nie możemy spać zadajemy sobie pytanie, czy to już bezsenność? Trudno ocenić to samemu, nie jesteśmy pewni jakie objawy są konieczne aby można było ją zdiagnozować. Pojawiają się wątpliwości co jest typowe, kiedy i czy warto rozpocząć leczenie?
Czytaj dalej

Bezsenność
Lęk, uczucie niepokoju, panika?

Lęk, uczucie niepokoju, panika?

Pierwsze sygnały lęku i paniki nie zawsze są rozpoznawane prawidłowo. Rozpoznanie ich stanowi punkt zwrotny na drodze do poradzenia sobie z problemem.
Czytaj dalej

Lęk
Lęk egzaminacyjny

Lęk egzaminacyjny

Strach przed egzaminem? Kilka słów o objawach i sposobach radzenia sobie z lękiem egzaminacyjnym.
Czytaj dalej

Lęk, egzamin

Kontakt

Adres:

ul. Podwale 62a lok. 6, Wrocław

Rejestracja online

Zapisy będą możliwe w 2024 roku

Wypełniając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych na cel kontaktu w sprawie zapytania. Szczegóły odnośnie przetwarzania danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.