Asertywność. Sięgaj po to, czego chcesz, nie raniąc innych

Alberti R., Emmons M.

GWP, Gdańsk, 2018