Czujesz tak, jak myślisz. Praktyczne zastosowania terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą

Stallard, P.

Zysk i S-ka, Poznań, 2006