Lęk przed opuszczeniem. Jak go przezwyciężyć i zbudować zdrowy związek oparty na bliskości i zaufaniu

Skeen, M.

GWP, Gdańsk, 2023