Potrzeby to podstawa

Skowrońska, A.

Pracownia Innowacji, Gdańsk, 2019