Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce

Clark, D.A., Reinecke, M.A.

GWP, Gdańsk, 2005