Psychoterapia poznawczo-behawioralna. Teoria i praktyka

Popiel, A., Pragłowska, E.

Paradygmat, Warszawa, 2008