Terapia poznawcza oparta na uważności. Nowa koncepcja profilaktyki nawrotów

Segal, Z.V., Williams, J.M., Teasdale, J.D.

WUJ, Kraków, 2009