Terapia poznawczo-behawioralna oparta na procesach

Hofmann, S.G.; Hayes, S.C.

GWP, Gdańsk, 2020