Transdiagnostyczna terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń emocjonalnych

Barlow, D.H., Farchione, T.J. i wsp.

GWP, Gdańsk, 2021