Umysł ponad nastrojem

Padesky, Ch. A., Greenberger, D.

WUJ, Kraków, 2004