Wybrakowani, bezwartościowi, wadliwi

McKay, M.; Greenberg, M.J.; Fanning P.

GWP, Gdańsk, 2022