Tag: myśli automatyczne

  • Myśli automatyczne

    Myśli automatyczne

    W celu identyfikacji myśli automatycznych warto odpowiedzieć na pomocnicze pytania.

  • Czym są myśli automatyczne?

    Czym są myśli automatyczne?

    W procesie terapii istotną rolę odgrywa określenie sposobu reagowania danej osoby. W tym celu identyfikuje się myśli automatyczne, które są spontaniczną reakcją na określone sytuacje.