Czym są myśli automatyczne?

W procesie terapii istotną rolę odgrywa określenie sposobu reagowania danej osoby w tym celu identyfikuje się myśli automatyczne, które są spontaniczną reakcją na określone sytuacje.

Poniżej animacja (dostępna tylko w języku angielskim) przedstawiająca czym są myśli automatyczne.