Tag: ruminacje

  • Ruminacje

    Ruminacje

    Masz tendencję do nadmiernego rozmyślania i analizowania trudnych wydarzeń, myśli i uczuć? Ruminacja to słowo pochodzące z języka łacińskiego ruminare, oznacza „przeżuwać”. Polega na skupianiu się na powtarzających się negatywnych myślach i rozpamiętywaniu powracających wspomnień. Zwykle dotyczy przeszłości i związana jest z trudnymi dla nas emocjami. Ruminacje są: Ruminowanie jest…