Czym jest terapia CBT?

Terapia behawioralno poznawcza (CBT) jest popularną, opartą na faktach formą terapii psychologicznej. Bazową zasadą jest to, że to co myślisz wpływa na to jak się czujesz. Arkusz informacyjny wyjaśnia podstawowe zasady terapii poznawczo behawiorlanej (CBT) oraz pokazuje cykl zależności (Myśl-Emocja-Zachowanie). Podkreślone jest również to, że CBT jest formą terapii, która wymaga aktywnego udziału terapeuty i pacjenta, aby mogła być najbardziej skuteczna.

Poniższa infografika przedstawia elementy terapii poznawczo-behawioralnej.