Potrzeby emocjonalne

Bardzo ważnym elementem pracy metodą terapii schematu (metoda III fali terapii poznawczo behawioralnej) jest identyfikacja i doprecyzowanie czym, i jakie są nasze uniwersalne potrzeby emocjonalne.

Grupka ludzi

Jest to o tyle istotne, że z punktu widzenia terapii schematu funkcjonujemy w sposób adaptacyjny/zdrowy (szanujący siebie i innych, nie krzywdzący nas samych i innych), jeśli nasze podstawowe potrzeby emocjonalne są zaspokojone.

Wiele osób ma przekonanie o tym, że wie czego chce/potrzebuje i jakie ich potrzeby emocjonalne nie zostały zaspokojone w dzieciństwie lub nie są zaspokajane obecnie. Jednak, gdy mamy określić szczegóły realizacji tego, czego potrzebujemy, jak chcielibyśmy dbać o nasze potrzeby, to pojawiają się pewne trudności. Dlatego warto zacząć od zdefiniowania podstawowych potrzeb emocjonalnych.

W literaturze wyróżnia się 5 grup podstawowych potrzeb emocjonalnych*, które uważa się za uniwersalne. Przenikają się one wzajemnie. Chcąc zaspokoić emocjonalne potrzeby dziecka, rodzice powinni zwrócić uwagę na:

 1. Bezpieczne przywiązanie (bezpieczeństwo, opieka, troska, akceptacja, miłości, stabilizacja, ochrona)

  składa się na nie m.in.:

  • dostępność opiekunów, ich reagowanie na nas,
  • ważność problemów, z jakimi się zgłaszaliśmy,
  • obecność emocjonalna, nie wyśmiewanie,
  • poczucie, że bliscy nam zareagują, wesprą nas, gdy coś złego się wydarzy, przyjmą nas takimi, jakimi jesteśmy,
  • rozumienie, że mamy swoje zainteresowania/preferencje i emocje, które przeżywamy,
  • poczucie bycia kochanym, wzajemność, serdeczność, docenienie.

Love is all you need
 1. Autonomia, kompetencja i poczucie tożsamości

  składa się na nią m.in.:

  • możliwość decydowania o sobie dostosowana do wieku, dawanie wyboru,
  • wspieranie poczucia kompetencji i pytanie, czy chce się usłyszeć wskazówkę/radę,
  • dostosowana do wieku odpowiedzialność (nie nadopiekuńcza, nie zbyt duża),
  • poczucie przynależności, świadomość swoich zasobów.
 2. Swoboda/Wolność wyrażania prawdziwych potrzeb i emocji

  zawiera się w niej:

  • empatia, prawo do wyrażania emocji, nauka ich wyrażania w sposób nieraniący innych,
  • komunikowanie innym swoich potrzeb,
  • wyrażane potrzeby powinny spotkać się empatyczną reakcją-niezaprzeczającą lub bagatelizującą.
 3. Spontaniczność i zabawa

  dotyczy:

  • beztroski, ekspresji siebie zgodnie z przeżywanymi emocjami, spontanicznych zachowań,
  • swobodnego cieszenia się z rzeczy, które są dla nas ważne.

  Zaspokajanie tej potrzeby nie oznacza impulsywności, a zdrową ekspresję.

 4. Realistyczne granice i samokontrola

  dotyczy:

  • nauki rozróżniania dobra od zła, nauki bezpieczeństwa danych zachowań,
  • świadomości, że inni ludzie mają takie same prawa jak my,
  • dysponowania własnością swoją i cudzą, swoim i cudzym czasem,
  • zaangażowania, odmawiania i zgadzania się, stawiania zdrowych granic samemu sobie i innym,
  • nauki norm, zasad,
  • świadomości, że dane granice są zależne od wieku,
  • asertywności, współdziałania z innymi ludźmi,
  • życzliwego poszanowania swoich i cudzych preferencji.

* Model Terapii Schematu cały czas się rozwija. W toku badań zwraca się uwagę na dwie nowe potrzeby istotne dla prawidłowego rozwoju emocjonalnego:

 • potrzebę bycia traktowanym sprawiedliwie (fairness)
 • potrzebę wewnętrznej integralności/spójności (self-coherence).

Realizacja danej potrzeby musi iść w parze z zaspokajaniem pozostałych potrzeb, np. stawiam granice (odnośnie do zasad bezpieczeństwa, moralności) z równoczesnym danem wsparcia i życzliwości.

Z punktu widzenia psychoterapii schematu, jeśli miałeś zaspokajane powyższe potrzeby w adaptacyjny* sposób – to znaczy, że mogłeś rozwijać się w sposób optymalny, mogłeś kształtować swoją stabilną samoocenę, wierzysz w swoje kompetencje, nauczyłeś się tworzyć bezpieczne relacje, zaspokajać swoje potrzeby i zdrowo funkcjonować.

* słowo adaptacyjny/zdrowy rozumiemy tutaj jako nie krzywdzący, szanujący siebie i innych

Jeśli jednostka od wczesnego dzieciństwa miała niezaspokojone potrzeby emocjonalne, buduje ona szkodliwe dla samej siebie i innych wzorce myślowe i emocjonalne, które składają się na dziecięce nieadaptacyjne schematy emocjonalne.

Nawet jeśli wiele twoich potrzeb nie było w pełni zaspokajanych to sama ich świadomość (zdefiniowanie, określenie) i zatroszczenie się o nie, zadbanie o każdą z nich i o siebie w życiu dorosłym jest drogą do znacznie bardziej komfortowego funkcjonowania w relacjach i ze samym sobą.

Jak Ty w życiu dorosłym dbasz o swoje emocjonalne potrzeby?


Janet S. Klosko, Jeffrey E.Young, Marjorie E.Weishaar, Terapia schematów przewodnik praktyka, GWP Sopot 2015 Matthew McKay i inni., Relacje na huśtawce: jak uwolnić się od negatywnych wzorców zachowań?, GWP, Sopot 2018