Tag: materiały

  • Zapis myślowy CBT

    Zapis myślowy CBT

    Uzupełnianie tabelki zapisu myślowego ma ułatwić nam rozpoznawanie związków myśli automatycznych z emocjami i sytuacjami.

  • Dziennik aktywności CBT

    Dziennik aktywności CBT

    Dziennik aktywności jest formularzem, w którym zapisujemy podejmowane przez nas działania.