O mnie

Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (nr 642). Specjalizuję się w psychoterapii osób cierpiących z powodu lęku, napadów paniki, fobii, smutku, natręctw, nadmiernych wymagań wobec siebie, bezsenności i będących w kryzysie emocjonalnym.

W ramach swojej praktyki prowadzę terapię indywidualną dla młodzieży i osób dorosłych.
Przyjmuję w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej OD NOWA.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej i International Society of Schema Therapy.

To, czym jesteśmy dzisiaj, jest owocem naszych wczorajszych myśli, a myśli, których dzisiaj doświadczamy, budują nasze jutro. Życie jest wytworem naszego umysłu.

Budda

Terapia

Przebieg terapii

Pierwsze kilka spotkań to wizyty konsultacyjne, które pozwalają podjąć decyzję o rozpoczęciu psychoterapii. Proces terapeutyczny zaczyna się od zebrania wywiadu, który pomoże w określeniu problemu i celu leczenia. Na kolejnych spotkaniach pracuje się nad zidentyfikowanym problemem i jego objawami.

W pracy terapeutycznej wykorzystuję metody terapii poznawczo behawioralnej (cognitive–behavioral therapy – CBT) i w jej ramach także metody tzw. trzeciej fali: dialektyczną terapię behawioralną (DBT), terapię akceptacji i zaangażowania (ACT) i Terapię Schematów (ST).

Psychoterapia
Poznawczo-Behawioralna

Jest to terapia oparta o współczesne teorie dotyczące funkcjonowania psychicznego człowieka. Skuteczność stosowanych w jej ramach metod została zweryfikowana naukowo. Pacjent i terapeuta wspólnie pracują nad zrozumieniem i zidentyfikowaniem problemu. Istotnym wzorcem, na którym skupia się terapia jest wpływ myśli, emocji i zachowania na codzienne funkcjonowanie pacjenta. Relacja pomiędzy pacjentem a psychoterapeutą opiera się na zasadzie współpracy. Nieodłącznym elementem terapii jest aktywny udział pacjenta (praca poza sesjami), który umożliwia osiągnięcie pożądanych rezultatów.

Doświadczenie

PSYCHOLOGIA, SPECJALNOŚĆ KLINICZNA

Szkoła Wyższa Psychologii Społeczniej w Warszawie, oddział we Wrocławiu

CZTEROLETNIE CERTYFIKOWANE SZKOLENIE PODYPLOMOWE Z TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ

Uniwersytet SWPS, pod kierownictwem dr Ewy Pragłowskiej i dr Agnieszki Popiel

CERTYFIKAT NR 642 PSYCHOTERAPEUTY POZNAWCZO-BEHAWIORALNEGO PTTPB
CERTYFIKAT EABCT NR 88

Doświadczenie z zakresu diagnostyki psychologicznej, poradnictwa i psychoterapii zdobywałam m.in. podczas pracy, staży i praktyk w Centrach Badań Medyczno-Psychologicznych, w Oddziałach Dziennych i Zamkniętych Psychiatrycznych w Szpitalnej Opiece Zdrowotnej, ośrodkach terapeutycznych, a także w fundacji wspierającej onkologicznie chorych pacjentów i ich rodziny.

Posiadam doświadczenie w pracy z osobami cierpiącymi z powodu:

  • zaburzeń lękowych (m.in: lęk paniczny, lęk społeczny, lęk uogólniony, lęk o zdrowie, agorafobia, fobie proste, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, natręctwa)
  • depresji, smutku, obniżonego nastroju i choroby afektywnej dwubiegunowej
  • trudności adaptacyjnych (silny stres)
  • bezsenności
  • kryzysu psychicznego
  • trudności życiowych i strat
  • nieśmiałości
  • niskiej samooceny
  • trudności w relacjach
  • nadmiernych wymagań wobec siebie

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach naukowych i kursach dotyczących psychoterapii.

Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

Czytelnia

Starsze wpisy

Kontakt

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Nazwa

Wypełniając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych na cel kontaktu w sprawie zapytania. Szczegóły odnośnie przetwarzania danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.